Email

P.vu.otomiennam@gmail.com

Hotline

090 905 7770

XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 – TẢI 7 TẤN- THÙNG ĐÔNG LẠNH
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 - TẢI 7 TẤN- THÙNG ĐÔNG LẠNH
Giá: 689 TRIỆU
Trả Góp: 150 - 250 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 – TẢI 7 TẤN- THÙNG BẢO ÔN
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 - TẢI 7 TẤN- THÙNG BẢO ÔN
Giá: 689 TRIỆU
Trả Góp: 200 - 250 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 – TẢI 7 TẤN – BEN TỰ ĐỔ MỞ BỬNG HÔNG – 5 KHỐI
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 - TẢI 7 TẤN - BEN TỰ ĐỔ MỞ BỬNG HÔNG - 5 KHỐI
Giá: 689 TRIỆU
Trả Góp: 150 - 200 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 – TẢI 7 TẤN – CHỞ ÉP RÁC- 9.5 KHỐI
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 - TẢI 7 TẤN - CHỞ ÉP RÁC- 9.5 KHỐI
Giá: 689 TRIỆU
Trả Góp: 200 - 300 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 – TẢI 7 TẤN – HÚT CHẤT THẢI – 6.5 KHỐI
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 - TẢI 7 TẤN - HÚT CHẤT THẢI - 6.5 KHỐI
Giá: 689 TRIỆU
Trả Góp: 200 - 300 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 – TẢI 7 TẤN- THÙNG MUI BẠT DÀI 5.4 MÉT
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS2 - TẢI 7 TẤN- THÙNG MUI BẠT DÀI 5.4 MÉT
Giá: 689 TRIỆU
Trả Góp: 100 - 150 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS1 – TẢI 6.2 TẤN – TRỌNG TẢI DƯỚI 10 TẤN – THÙNG KÍN DÀI 5.4 MÉT
Tải trọng: 6.2 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS1 - TẢI 6.2 TẤN - TRỌNG TẢI DƯỚI 10 TẤN - THÙNG KÍN DÀI 5.4 MÉT
Giá: 669 TRIỆU
Trả Góp: 100 - 150 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS1 – TẢI 6.2 TẤN – TRỌNG TẢI DƯỚI 10 TẤN – THÙNG MUI BẠT DÀI 5.4 MÉT
Tải trọng: 6.2 TẤN
XE TẢI HYUNDAI EX8 GTS1 - TẢI 6.2 TẤN - TRỌNG TẢI DƯỚI 10 TẤN - THÙNG MUI BẠT DÀI 5.4 MÉT
Giá: 669 TRIỆU
Trả Góp: 100 - 150 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL – TẢI 7 TẤN – GẮN CẨU UNIC 344
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL - TẢI 7 TẤN - GẮN CẨU UNIC 344
Giá: 729 TRIỆU
Trả Góp: 200 - 300 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL – TẢI 7 TẤN – CHỞ GIA SÚC
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL - TẢI 7 TẤN - CHỞ GIA SÚC
Giá: 729 TRIỆU
Trả Góp: 150 - 200 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL – TẢI 7 TẤN – CHỞ XE CƠ GIỚI CHUYÊN DÙNG
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL - TẢI 7 TẤN - CHỞ XE CƠ GIỚI CHUYÊN DÙNG
Giá: 729 TRIỆU
Trả Góp: 150 - 200 TRIỆU
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL – TẢI 7 TẤN – THÙNG LỬNG DÀI 5.8 MÉT
Tải trọng: 7 TẤN
XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL - TẢI 7 TẤN - THÙNG LỬNG DÀI 5.8 MÉT
Giá: 729 TRIỆU
Trả Góp: 150 - 180 TRIỆU
Close Menu
0909057770
090 905 7770
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD

Báo Giá Nhanh

Vui lòng điền vào form dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn